Titol

Wikipool i Balcons que diuen.

Dues experiencies de net.art participatiu.

Coordina

hubble

Horah


Intervenen

David Gómez i Jaume Ferrer del TAG[Taller d'Intangibles]

Petit resum

Explicarem l'experiència en el desenvolupament i posterior aplicació de dues

eines al servei de projectes de net.art participatiu: 'wikipool' i 'balcons que

diuen'. Esperem que això serveixi de punt de partida per a engegar un debat

sobre deficiències democràtiques, software lliure i net.art cooperatiu.

WIKIPOOL: un entorn col.laboratiu inspirat en els wikis però on es poden aportar

diferents continguts en una composició visual canviant i compartir recursos

gràfics presents a la web.

http://www.enlloc.org/tallers/200305golferichs/wikipool-acces.htm

BALCONS QUE DIUEN: una recopilació de "balcons_que_diuen: no a la

guerra" que vam posar en marxa amb la guerra (ocupació) d'Irak on la

gent pot publicar les seves pròpìes fotos de balcons amb cartells i que esperem

generalitzar a altres tipus de missatges.

http://www.enlloc.org/e/balconsquediuen/

Material

Una xarxa d'ordinadors.

De la part del servidor utilitzem PHP + MySQL. De la part del client es

requereix un navegador que suporti javascript (normalment treballem amb Mozilla).

Temps?

1,45 hores ???