Titol

Dones i tecnologia

Coordina

Mònica

Hora

dissabte 15:00 – 16:45

Intervenen

hacklab de madrid, hacklab de barcelona, ciberdones, penelopes i escriptores de llibre relacionat amb el tema

Petit resum

- Realment existeix una diferència en l'ús dels ordinadors entre homes i dones?

- Sembla que les dones tenim dificultats en accedir a la informàtica,

suposa un plus de dificultat l'arribar a més al software lliure?

- Podem les dones fer aportacions específiques a la comunitat del software lliure?

Material


Temps?

en teoria es pot extendre a 1:45 però tot dependrà del debat que es generi :-)