Titol

Tecnologia i tercer món

Coordina

Alex

Horah

dissabte a les 10 del matí

Intervenen

Noves Tecnologies per Africa.

Petit resum

La xerrada consistirà en la presentació de projectes relacionats amb la solidaritat amb el tercer mon, i a continuació, s'intentara debatre sobre el poder i la tecnologia. Com s'interrelacionen i com distorsionen la realitat, el xoc cultural en una societat no tecnificada... Tercer món vs Primer món.

Material

gent i cadires.

Temps?

el que doni de sí el debat (aprox una hora i mitja en total)