kernelpanicbcnhacklabkernelpanicbcnhacklabkernelpanicbcnhacklabkernelpanicbcnhacklabkernelpanicbcnhacklabkernel
simiraslarealitatsuficienmentdeproppodrasveureelspixelssimiraslarealitatsuficienmentdeproppodrasveureelspixels
Activitats / CursJEE

Introducció al desenvolupament d'aplicacions amb Java EE

Introducció

L'idea d'aquest curset es de proporcionar una introducció accelerada al món de desenvolupament de aplicacions Web amb Java en cinc sessions. Ja que és un món bastant extens no pretenem que després de cinc sessions els participants seran experts. Al que esperem és que tindran uns coneixements bàsics i una visió global que els permetrà decidir si volen invertir més temps en aquesta tecnologia. Al final de les sessions segons l'interès i energia que hi ha es podrà plantejar un segon cicle de sessions.

Requisits mínims

Degut al fet que en pocs sessions hem de recórrer bastant material la velocitat del curs serà una mica accelerada. Per tant es demana uns requisits mínims.

(conèixer el sintaxis, com compilar, la herència de objectes, l'ús d'interfícies, tips primitius, objectes bàsiques del llenguatge, ...).

amb el entorn Web i el concepte de comunicació entre client i servidor mitjançant l'enviament de Request i Response sobre HTTP.

dades, creació de taules i consultes SQL senzilles.

començarem en les sessions però que els participants hauran d'acabar a casa seva. A més, es recomana que cada participant tingui un ordinador propi amb el qual participar perquè:

1. Durant les sessions estarem instal∙lant i configurant un entorn que podrà servir després com a base per continuar provant i aprenent.

2. Hi haurà tasques per completar a casa.

Encara que no tingui ordinador propi un interessat podrà seguir el curs igual, tot i que no podrà aprofitar tot el que ofereix.

Metodologia

Ja que no es pot aprendre tan sol amb la teoria es planteja integrar activitats practiques en les sessions. Per tant prendrem com a objectiu la construcció de una aplicació Web molt senzilla. En les sessions anirem explicant la teoria i construint una base estructural per a la nostre aplicació. A casa els participants hauran de fer tasques d'ampliació dels exemples que començarem en les sessions.

Programació

Les dates de les sessions estan encara per definir segons la disponibilitat de la gent interessada i de la Quimera.

Sessió I – Com començar

Sessió 2 – Introducció a Eclipse

d'Eclipse.

Sessió 3 – Arquitectura MVC: El Model

Sessió 4 – Arquitectura MVC: La Vista

Sessió 5 – Arquitectura MVC: El Controlador

aula virtual

Darrera modificació de la pàgina el 20 de setembre del 2007 a les 10h54
Canvis Recents - Cercar:
No tenim copyright, ni declaració de privacitat, ni la veuriás millor amb cap altre navegador.
Pàgina allotjada en un servidor autogestionat