kernelpanicbcnhacklabkernelpanicbcnhacklabkernelpanicbcnhacklabkernelpanicbcnhacklabkernelpanicbcnhacklabkernel
simiraslarealitatsuficienmentdeproppodrasveureelspixelssimiraslarealitatsuficienmentdeproppodrasveureelspixels
Activitats / CursJEE

Hist˛ria de Activitats.CursJEE

Ocultar modificacions secundÓries - Mostrar canvis de l'aparenša

Linies 93-94 afegides:

<h3>[[http://probeta.yi.org/moodle/course/view.php?id=7|aula virtual]]</h3>
Linies 71-72 canviades:
* Treball amb Eclipse: auto completar codi, de ajuda contextual amb Javadoc,
, , , control del servidor i control de la
per:
* Treball amb Eclipse: auto completar codi, de ajuda contextual amb Javadoc, , , , control del servidor i control de la
Linies 79-80 canviades:
* de Data Access Objects (DAO) per executar consultes contra una base de
dades.
per:
* de Data Access Objects (DAO) per executar consultes contra una base de dades.
LÝnia 36 canviada:
# Durant les sessions estarem instal&#8729;lant i configurant un entorn que servir
per:
1. Durant les sessions estarem instal&#8729;lant i configurant un entorn que servir
Linies 39-40 canviades:
# Hi tasques per completar a casa.
per:
2. Hi tasques per completar a casa.
LÝnia 36 canviada:
1. Durant les sessions estarem instal&#8729;lant i configurant un entorn que servir
per:
# Durant les sessions estarem instal&#8729;lant i configurant un entorn que servir
Linies 39-40 canviades:
2. Hi tasques per completar a casa.
per:
# Hi tasques per completar a casa.
Linies 2-4 canviades:
<pre>
per:
<h3></h3>
Linies 12-14 canviades:
Requisits
per:

<h3>
Requisits </h3>
Linies 17-32 canviades:
Coneixements i amb el llenguatge Java. Haver programat amb el Java SDK

( el sintaxis
, com compilar, la de objectes, l' d', tips
primitius, objectes del llenguatge, ...).
Coneixements de la arquitectura
client, servidor sobre protocol HTTP. Estar familiaritzat

amb el entorn Web i el concepte
de entre client i servidor
l'enviament de Request i Response sobre HTTP
.
Coneixements de bases de dades relacionals. Instal&#8729; de algun servidor de bases de

dades, de taules i consultes SQL senzilles.
amb HTML.

Disponibilitat de temps. A de les sessions presencials hi tasques que

en les sessions que els participants hauran d'acabar a casa seva.
per:
* Coneixements i amb el llenguatge Java. Haver programat amb el Java SDK
(
el sintaxis, com compilar, la de objectes, l' d', tips
primitius
, objectes del llenguatge, ...).

* Coneixements de la arquitectura client, servidor sobre protocol HTTP. Estar familiaritzat

amb el entorn Web i el concepte de entre client i servidor
l'enviament de Request i Response sobre HTTP.

* Coneixements de bases de dades relacionals. Instal&#8729;
de algun servidor de bases de
dades, de taules i consultes SQL senzilles.

* amb HTML
.

* Disponibilitat de temps. A de les sessions presencials hi tasques que
en les sessions que els participants hauran d'acabar a casa seva.
Linies 35-37 canviades:
1. Durant les sessions estarem instal&#8729;lant i configurant un entorn que servir
com a base per continuar provant i aprenent.
2. Hi tasques per completar a casa.
per:
1. Durant les sessions estarem instal&#8729;lant i configurant un entorn que servir
com a base per continuar provant i aprenent.

2. Hi tasques
per completar a casa.
Linies 43-46 canviades:
Metodologia
per:


<h3>Metodologia</h3>
Linies 53-56 canviades:
per:


<h3></h3>
Linies 59-60 afegides:
Linies 62-69 canviades:
JEE.

d'una estructura de projecte Web buida, inici de l' del curs.

de classes i empaquetament .war

Instal&#8729; i desplegament en
Tomcat
per:
* JEE.
* d'una estructura de projecte Web buida, inici de l' del curs.
* de classes i empaquetament .war
* Instal&#8729; i desplegament en
Tomcat
Linies 69-76 canviades:
Instal&#8729; d'Eclipse.

del projecte a Eclipse y del
servidor.

Treball amb Eclipse: auto completar codi, de ajuda contextual amb Javadoc
,

, , , control del servidor i control de la
d'Eclipse.
per:
* Instal&#8729; d'Eclipse.
* del projecte a Eclipse y del servidor.
* Treball amb Eclipse: auto completar codi, de ajuda contextual amb Javadoc,
,
, , control del servidor i control de la
d'Eclipse.
Linies 77-86 canviades:
al concepte de Patrons de Disseny i arquitectures basades en capes.

del Model Vista Controlador
(MVC).
d'un font de dades amb JNDI.

de Data Access Objects (DAO) per executar consultes contra una base de

dades
.
amb l' del curs.
per:
* al concepte de Patrons de Disseny i arquitectures basades en capes.
* del Model Vista Controlador (MVC).
* d'un font de dades amb JNDI.
* de Data Access Objects (DAO) per executar consultes contra una base de
dades.
* amb l' del curs
.
Linies 86-89 canviades:
a Java Server Pages (JSP).

amb l' del curs.
per:
* a Java Server Pages (JSP).
* amb l' del curs.
Linies 91-99 canviades:
Servlet Mappings per seleccionar recursos.

Servlet Filters per filtrar controladors.

d'una classe controlador i amb l' del curs.

d' per separar capes de l'.

</pre>
per:
* Servlet Mappings per seleccionar recursos.
* Servlet Filters per filtrar controladors.
* d'una classe controlador i amb l' del curs.
* d' per separar capes de l'.
Linies 1-91 afegides:
<h2> al desenvolupament d'aplicacions amb Java EE</h2>
<pre>


L'idea d'aquest curset es de proporcionar una accelerada al de
desenvolupament de aplicacions Web amb Java en cinc sessions. Ja que un
bastant extens no pretenem que de cinc sessions els participants seran experts. Al
que esperem que tindran uns coneixements i una global que els
decidir si volen invertir temps en aquesta tecnologia.
Al final de les sessions segons l' i energia que hi ha es plantejar un segon cicle
de sessions.
Requisits
Degut al fet que en pocs sessions hem de bastant material la velocitat del curs
una mica accelerada. Per tant es demana uns requisits .
Coneixements i amb el llenguatge Java. Haver programat amb el Java SDK

( el sintaxis, com compilar, la de objectes, l' d', tips
primitius, objectes del llenguatge, ...).
Coneixements de la arquitectura client, servidor sobre protocol HTTP. Estar familiaritzat

amb el entorn Web i el concepte de entre client i servidor
l'enviament de Request i Response sobre HTTP.
Coneixements de bases de dades relacionals. Instal&#8729; de algun servidor de bases de

dades, de taules i consultes SQL senzilles.
amb HTML.

Disponibilitat de temps. A de les sessions presencials hi tasques que

en les sessions que els participants hauran d'acabar a casa seva.
A , es recomana que cada participant tingui un ordinador propi amb el qual participar
:
1. Durant les sessions estarem instal&#8729;lant i configurant un entorn que servir
com a base per continuar provant i aprenent.
2. Hi tasques per completar a casa.
Encara que no tingui ordinador propi un interessat seguir el curs igual, tot i que no
aprofitar tot el que ofereix.
Metodologia
Ja que no es pot aprendre tan sol amb la teoria es planteja integrar activitats practiques en
les sessions.
Per tant prendrem com a objectiu la de una Web molt senzilla. En les
sessions anirem explicant la teoria i construint una base estructural per a la nostre .
A casa els participants hauran de fer tasques d' dels exemples que
en les sessions.

Les dates de les sessions estan encara per definir segons la disponibilitat de la gent
interessada i de la Quimera.
I Com
JEE.

d'una estructura de projecte Web buida, inici de l' del curs.

de classes i empaquetament .war

Instal&#8729; i desplegament en Tomcat

2 a Eclipse
Instal&#8729; d'Eclipse.

del projecte a Eclipse y del servidor.

Treball amb Eclipse: auto completar codi, de ajuda contextual amb Javadoc,

, , , control del servidor i control de la
d'Eclipse.
3 Arquitectura MVC: El Model
al concepte de Patrons de Disseny i arquitectures basades en capes.

del Model Vista Controlador (MVC).
d'un font de dades amb JNDI.

de Data Access Objects (DAO) per executar consultes contra una base de

dades.
amb l' del curs.

4 Arquitectura MVC: La Vista
a Java Server Pages (JSP).

amb l' del curs.

5 Arquitectura MVC: El Controlador
Servlet Mappings per seleccionar recursos.

Servlet Filters per filtrar controladors.

d'una classe controlador i amb l' del curs.

d' per separar capes de l'.

</pre>
Darrera modificaciˇ de la pÓgina el 20 de setembre del 2007 a les 10h54
Canvis Recents - Cercar:
No tenim copyright, ni declaració de privacitat, ni la veuriás millor amb cap altre navegador.
Pàgina allotjada en un servidor autogestionat