kernelpanicbcnhacklabkernelpanicbcnhacklabkernelpanicbcnhacklabkernelpanicbcnhacklabkernelpanicbcnhacklabkernel
simiraslarealitatsuficienmentdeproppodrasveureelspixelssimiraslarealitatsuficienmentdeproppodrasveureelspixels
Activitats / CursJEE

Història de Activitats.CursJEE

Ocultar modificacions secundàries - Mostrar canvis de l'aparença

Linies 93-94 afegides:

<h3>[[http://probeta.yi.org/moodle/course/view.php?id=7|aula virtual]]</h3>
Linies 71-72 canviades:
* Treball amb Eclipse: auto completar codi, integració de ajuda contextual amb Javadoc,
navegació, refactorizació, depuració, control del servidor i control de la memòria
per:
* Treball amb Eclipse: auto completar codi, integració de ajuda contextual amb Javadoc, navegació, refactorizació, depuració, control del servidor i control de la memòria
Linies 79-80 canviades:
* Programació de Data Access Objects (DAO) per executar consultes contra una base de
dades.
per:
* Programació de Data Access Objects (DAO) per executar consultes contra una base de dades.
Línia 36 canviada:
# Durant les sessions estarem instal&#8729;lant i configurant un entorn que podrà servir
per:
1. Durant les sessions estarem instal&#8729;lant i configurant un entorn que podrà servir
Linies 39-40 canviades:
# Hi haurà tasques per completar a casa.
per:
2. Hi haurà tasques per completar a casa.
Línia 36 canviada:
1. Durant les sessions estarem instal&#8729;lant i configurant un entorn que podrà servir
per:
# Durant les sessions estarem instal&#8729;lant i configurant un entorn que podrà servir
Linies 39-40 canviades:
2. Hi haurà tasques per completar a casa.
per:
# Hi haurà tasques per completar a casa.
Linies 2-4 canviades:
<pre>
Introducció
per:
<h3>Introducció</h3>
Linies 12-14 canviades:
Requisits mínims
per:

<h3>
Requisits mínims</h3>
Linies 17-32 canviades:
Coneixements i experiència amb el llenguatge Java. Haver programat amb el Java SDK

(conèixer el sintaxis
, com compilar, la herència de objectes, l'ús d'interfícies, tips
primitius, objectes bàsiques del llenguatge, ...).
Coneixements de la arquitectura
client, servidor sobre protocol HTTP. Estar familiaritzat

amb el entorn Web i el concepte
de comunicació entre client i servidor mitjançant
l'enviament de Request i Response sobre HTTP
.
Coneixements de bases de dades relacionals. Instal&#8729;lació de algun servidor de bases de

dades, creació de taules i consultes SQL senzilles.
Programació bàsica amb HTML.

Disponibilitat de temps. A més de les sessions presencials hi haurà tasques que

començarem en les sessions però que els participants hauran d'acabar a casa seva.
per:
* Coneixements i experiència amb el llenguatge Java. Haver programat amb el Java SDK
(conèixer
el sintaxis, com compilar, la herència de objectes, l'ús d'interfícies, tips
primitius
, objectes bàsiques del llenguatge, ...).

* Coneixements de la arquitectura client, servidor sobre protocol HTTP. Estar familiaritzat

amb el entorn Web i el concepte de comunicació entre client i servidor mitjançant
l'enviament de Request i Response sobre HTTP.

* Coneixements de bases de dades relacionals. Instal&#8729;lació
de algun servidor de bases de
dades, creació de taules i consultes SQL senzilles.

* Programació bàsica amb HTML
.

* Disponibilitat de temps. A més de les sessions presencials hi haurà tasques que
començarem
en les sessions però que els participants hauran d'acabar a casa seva.
Linies 35-37 canviades:
1. Durant les sessions estarem instal&#8729;lant i configurant un entorn que podrà servir
després com a base per continuar provant i aprenent.
2. Hi haurà tasques per completar a casa.
per:
1. Durant les sessions estarem instal&#8729;lant i configurant un entorn que podrà servir
després com a base per continuar provant i aprenent.

2. Hi haurà tasques
per completar a casa.
Linies 43-46 canviades:
Metodologia
per:


<h3>Metodologia</h3>
Linies 53-56 canviades:
Programació
per:


<h3>Programació</h3>
Linies 59-60 afegides:
Linies 62-69 canviades:
Introducció JEE.

Creació d'una estructura de projecte Web buida, inici de l'aplicació del curs.

Compilació de classes i empaquetament .war

Instal&#8729;lació i desplegament en
Tomcat
per:
* Introducció JEE.
* Creació d'una estructura de projecte Web buida, inici de l'aplicació del curs.
* Compilació de classes i empaquetament .war
* Instal&#8729;lació i desplegament en
Tomcat
Linies 69-76 canviades:
Instal&#8729;lació d'Eclipse.

Importació del projecte a Eclipse y configuració del
servidor.

Treball amb Eclipse: auto completar codi, integració de ajuda contextual amb Javadoc
,

navegació, refactorizació, depuració, control del servidor i control de la memòria
d'Eclipse.
per:
* Instal&#8729;lació d'Eclipse.
* Importació del projecte a Eclipse y configuració del servidor.
* Treball amb Eclipse: auto completar codi, integració de ajuda contextual amb Javadoc,
navegació, refactorizació
, depuració, control del servidor i control de la memòria
d'Eclipse.
Linies 77-86 canviades:
Introducció al concepte de Patrons de Disseny i arquitectures basades en capes.

Presentació del patró Model Vista Controlador
(MVC).
Configuració d'un font de dades amb JNDI.

Programació de Data Access Objects (DAO) per executar consultes contra una base de

dades
.
Integració amb l'aplicació del curs.
per:
* Introducció al concepte de Patrons de Disseny i arquitectures basades en capes.
* Presentació del patró Model Vista Controlador (MVC).
* Configuració d'un font de dades amb JNDI.
* Programació de Data Access Objects (DAO) per executar consultes contra una base de
dades.
* Integració amb l'aplicació del curs
.
Linies 86-89 canviades:
Introducció a Java Server Pages (JSP).

Integració amb l'aplicació del curs.
per:
* Introducció a Java Server Pages (JSP).
* Integració amb l'aplicació del curs.
Linies 91-99 canviades:
Servlet Mappings per seleccionar recursos.

Servlet Filters per filtrar controladors.

Creació d'una classe controlador i integració amb l'aplicació del curs.

Ús d'interfícies per separar capes de l'aplicació.

</pre>
per:
* Servlet Mappings per seleccionar recursos.
* Servlet Filters per filtrar controladors.
* Creació d'una classe controlador i integració amb l'aplicació del curs.
* Ús d'interfícies per separar capes de l'aplicació.
Linies 1-91 afegides:
<h2>Introducció al desenvolupament d'aplicacions amb Java EE</h2>
<pre>
Introducció

L'idea d'aquest curset es de proporcionar una introducció accelerada al món de
desenvolupament de aplicacions Web amb Java en cinc sessions. Ja que és un món
bastant extens no pretenem que després de cinc sessions els participants seran experts. Al
que esperem és que tindran uns coneixements bàsics i una visió global que els permetrà
decidir si volen invertir més temps en aquesta tecnologia.
Al final de les sessions segons l'interès i energia que hi ha es podrà plantejar un segon cicle
de sessions.
Requisits mínims
Degut al fet que en pocs sessions hem de recórrer bastant material la velocitat del curs serà
una mica accelerada. Per tant es demana uns requisits mínims.
Coneixements i experiència amb el llenguatge Java. Haver programat amb el Java SDK

(conèixer el sintaxis, com compilar, la herència de objectes, l'ús d'interfícies, tips
primitius, objectes bàsiques del llenguatge, ...).
Coneixements de la arquitectura client, servidor sobre protocol HTTP. Estar familiaritzat

amb el entorn Web i el concepte de comunicació entre client i servidor mitjançant
l'enviament de Request i Response sobre HTTP.
Coneixements de bases de dades relacionals. Instal&#8729;lació de algun servidor de bases de

dades, creació de taules i consultes SQL senzilles.
Programació bàsica amb HTML.

Disponibilitat de temps. A més de les sessions presencials hi haurà tasques que

començarem en les sessions però que els participants hauran d'acabar a casa seva.
A més, es recomana que cada participant tingui un ordinador propi amb el qual participar
perquè:
1. Durant les sessions estarem instal&#8729;lant i configurant un entorn que podrà servir
després com a base per continuar provant i aprenent.
2. Hi haurà tasques per completar a casa.
Encara que no tingui ordinador propi un interessat podrà seguir el curs igual, tot i que no
podrà aprofitar tot el que ofereix.
Metodologia
Ja que no es pot aprendre tan sol amb la teoria es planteja integrar activitats practiques en
les sessions.
Per tant prendrem com a objectiu la construcció de una aplicació Web molt senzilla. En les
sessions anirem explicant la teoria i construint una base estructural per a la nostre aplicació.
A casa els participants hauran de fer tasques d'ampliació dels exemples que començarem
en les sessions.
Programació
Les dates de les sessions estan encara per definir segons la disponibilitat de la gent
interessada i de la Quimera.
Sessió I – Com començar
Introducció JEE.

Creació d'una estructura de projecte Web buida, inici de l'aplicació del curs.

Compilació de classes i empaquetament .war

Instal&#8729;lació i desplegament en Tomcat

Sessió 2 – Introducció a Eclipse
Instal&#8729;lació d'Eclipse.

Importació del projecte a Eclipse y configuració del servidor.

Treball amb Eclipse: auto completar codi, integració de ajuda contextual amb Javadoc,

navegació, refactorizació, depuració, control del servidor i control de la memòria
d'Eclipse.
Sessió 3 – Arquitectura MVC: El Model
Introducció al concepte de Patrons de Disseny i arquitectures basades en capes.

Presentació del patró Model Vista Controlador (MVC).
Configuració d'un font de dades amb JNDI.

Programació de Data Access Objects (DAO) per executar consultes contra una base de

dades.
Integració amb l'aplicació del curs.

Sessió 4 – Arquitectura MVC: La Vista
Introducció a Java Server Pages (JSP).

Integració amb l'aplicació del curs.

Sessió 5 – Arquitectura MVC: El Controlador
Servlet Mappings per seleccionar recursos.

Servlet Filters per filtrar controladors.

Creació d'una classe controlador i integració amb l'aplicació del curs.

Ús d'interfícies per separar capes de l'aplicació.

</pre>
Darrera modificació de la pàgina el 20 de setembre del 2007 a les 10h54
Canvis Recents - Cercar:
No tenim copyright, ni declaració de privacitat, ni la veuriás millor amb cap altre navegador.
Pàgina allotjada en un servidor autogestionat