kernelpanicbcnhacklabkernelpanicbcnhacklabkernelpanicbcnhacklabkernelpanicbcnhacklabkernelpanicbcnhacklabkernel
simiraslarealitatsuficienmentdeproppodrasveureelspixelssimiraslarealitatsuficienmentdeproppodrasveureelspixels
Activitats / Guerra

Història de Activitats.Guerra

Ocultar modificacions secundàries - Mostrar canvis de l'aparença

Línia 36 afegida:
Linies 19-85 canviades:
Mi táctica es

mirarte

aprender como
sos

quererte
como sos

mi
táctica es

hablarte

y escucharte

construir con palabras

un puente indestructible

mi táctica es

quedarme en tu recuerdo

no sé cómo

ni sé

con qué pretexto

pero quedarme en vos

mi táctica es

ser franco

y saber que sos franca

y que no nos vendamos

simulacros

para que entre los dos

no haya telón

ni abismos

mi estrategia es

en cambio

más profunda y más

simple

mi estrategia es

que un día cualquiera

no sé cómo

ni sé

con qué pretexto

por fin

me
necesites.
per:
Mi táctica es <br/>
mirarte <br/>
aprender como
sos <br/>
quererte
como sos <br/>

mi
táctica es <br/>
hablarte <br/>
y escucharte <br/>
construir con palabras <br/>
un puente indestructible <br/>

mi táctica es <br/>
quedarme en tu recuerdo <br/>
no sé cómo <br/>
ni sé <br/>
con qué pretexto <br/>
pero quedarme en vos <br/>
mi táctica es <br/>
ser franco <br/>
y saber que sos franca <br/>
y que no nos vendamos <br/>
simulacros <br/>
para que entre los dos <br/>
no haya telón <br/>
ni abismos <br/>

mi estrategia es <br/>
en cambio <br/>
más profunda y más <br/>
simple <br/>

mi estrategia es <br/>
que un día cualquiera <br/>
no sé cómo <br/>
ni sé <br/>
con qué pretexto <br/>
por fin <br/>
me
necesites. <br/>
Línia 0 esborrada:
Linies 18-50 canviades:
Mi táctica es /
mirarte /
aprender como
sos /
quererte
como sos /
mi
táctica es /
hablarte /
y escucharte /
construir con palabras /
un puente indestructible /
mi táctica es /
quedarme en tu recuerdo /
no sé cómo /
ni sé /
con qué pretexto /
pero quedarme en vos /
mi táctica es /
ser franco /
y saber que sos franca /
y que no nos vendamos /
simulacros /
para que entre los dos /
no haya telón /
ni abismos /
mi estrategia es /
en cambio /
más profunda y más /
simple /
mi estrategia es /
que un día cualquiera /
no sé cómo /
ni sé /
con qué pretexto /
por
fin /
per:

Mi táctica es

mirarte

aprender como
sos

quererte
como sos

mi
táctica es

hablarte

y escucharte

construir con palabras

un puente indestructible

mi táctica es

quedarme en tu recuerdo

no sé cómo

ni sé

con qué pretexto

pero quedarme en vos

mi táctica es

ser franco

y saber que sos franca

y que no nos vendamos

simulacros

para que entre los dos

no haya telón

ni abismos

mi estrategia es

en cambio

más profunda y más

simple

mi estrategia es

que un día cualquiera

no sé cómo

ni sé

con qué pretexto

por
fin
Linies 7-9 canviades:
<ul><li>Declaracions públiques de NO col·laboració amb M$ Finestres: mira i escolta (biblioteca en construcció).</li><li>Accions anònimes i covardes ''pro agitprop''.</li><li>Renunciem a [[pringar, -> http://gamersmafia.com/blogs/Casti/653]] tot i que vivim en un context de lliure mercat, i clar, a vegades s'ha de renunciar al [[dret ->http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Lafargue]] a la [[peresa -> http://ec.grec.net/lexicx.jsp?GECART=0102365]] i s'ha de treballar [[assalariadament -> http://www.marxists.org/catala/enciclopedia/temas/t/r.htm]] per satisfer les necessitats mercantilitzades (vivenda, menjar & vicis adquirits)</li><li>Alliberar el màxim de màquines possibles en les nostres xarxes socials. Som també, un Moviment Social, per tant militem, fem proselitisme, i exigim respecte perquè també patim contradiccions pròpies de la distopia en la que vivim.</li><li>No som ''hackers'' al servei de la societat, som ''hacktivistes'' que volem transformar-la.</ul>
per:
<ul><li>Declaracions públiques de NO col·laboració amb M$ Finestres: mira i escolta (biblioteca en construcció).</li><li>Accions anònimes i covardes ''pro agitprop''.</li><li>Renunciem a [[pringar-> http://gamersmafia.com/blogs/Casti/653]], tot i que vivim en un context de lliure mercat, i clar, a vegades s'ha de renunciar al [["dret ->http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Lafargue]] a la [[peresa" -> http://ec.grec.net/lexicx.jsp?GECART=0102365]] i s'ha de treballar [[assalariadament -> http://www.marxists.org/catala/enciclopedia/temas/t/r.htm]] per satisfer les necessitats mercantilitzades (vivenda, menjar & vicis adquirits)</li><li>Alliberar el màxim de màquines possibles en les nostres xarxes socials. Som un Moviment Social i per tant, militem, fem proselitisme, i exigim respecte perquè també patim contradiccions pròpies de la distopia en la que vivim.</li><li>No som ''hackers'' al servei de la societat, som ''hacktivistes'' que volem transformar-la.</ul>
Linies 14-16 canviades:
<ul><li>El Finestres t'espia, es penja i t'exigeix diners. Si el pirateges és pitjor.</li><li>M$ promou sobre el programari lliure FUD's ''Fear, Uncertainty and Doubt'' Por, incertesa i dubte. M$ ha començat la guerra pel [[lucre ->http://www.geocities.com/pekkahacker/]], i com ja se sap en la guerra la primera víctima és [[la veritat -> http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1581000/1581455.stm]]. Cal llavors destruir aquesta hegemonia.</ul>

PS: aquesta ''
guerra-tècnica'' és per amor a la llibertat.
per:
<ul><li>M$ Finestres és el principal virus informàtic del planeta.</li><li>M$ Finestres t'espia, es penja i t'exigeix diners. Si el pirateges és pitjor.</li><li>M$ promou sobre el programari lliure FUD's ''Fear, Uncertainty and Doubt'' Por, incertesa i dubte. M$ ha començat la guerra pel [[lucre ->http://www.geocities.com/pekkahacker/]], i com ja se sap en la guerra la primera víctima és [[la veritat -> http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1581000/1581455.stm]]. Cal llavors destruir aquesta hegemonia.</ul>

PS: aquesta ''guerra-tècnica'' no-violenta
és per amor a la llibertat.
Línia 54 canviada:
Táctica y estratégia de Mario Benedetti a ''Poemas de otros'' (1973-1974).
per:
Táctica y estratégia de Mario Benedetti a ''Poemas de otros'' (1973-1974).
Linies 14-17 canviades:
<ul><li>El Finestres t'espia, es penja i t'exigeix diners. Si el pirateges és pitjor.</li><li>M$ promou sobre el programari lliure FUD's ''Fear, Uncertainty and Doubt'' Por, incertesa i dubte. M$ ha començat la guerra pel [[lucre ->http://www.geocities.com/pekkahacker/]], i com ja se sap en la guerra la primera víctima és [[la veritat -> http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1581000/1581455.stm]].</ul>

PS: aquesta ''guerra-tècnica'' és per amor a la llibertat
. Táctica y estratégia de Mario Benedetti a ''Poemas de otros'' (1973-1974).
per:
<ul><li>El Finestres t'espia, es penja i t'exigeix diners. Si el pirateges és pitjor.</li><li>M$ promou sobre el programari lliure FUD's ''Fear, Uncertainty and Doubt'' Por, incertesa i dubte. M$ ha començat la guerra pel [[lucre ->http://www.geocities.com/pekkahacker/]], i com ja se sap en la guerra la primera víctima és [[la veritat -> http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1581000/1581455.stm]]. Cal llavors destruir aquesta hegemonia.</ul>

PS: aquesta ''guerra-tècnica'' és per amor
a la llibertat.
Linies 52-54 canviades:
me necesites.
per:
me necesites.

Táctica y estratégia de Mario Benedetti a ''Poemas de otros'' (1973-1974)
.
Linies 7-9 canviades:
<ul><li>Declaracions públiques de NO col·laboració amb M$ Finestres: mira i escolta (biblioteca en construcció).</li><li>Accions anònimes i covardes ''pro agitprop''.</li><li>Renunciem a [[pringar, -> http://gamersmafia.com/blogs/Casti/653]] tot i que vivim en un context de lliure mercat, i clar, a vegades s'ha de renunciar al [[dret ->http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Lafargue]] a la [[peresa -> http://ec.grec.net/lexicx.jsp?GECART=0102365]] i s'ha de treballar [[assalariadament -> http://www.marxists.org/catala/enciclopedia/temas/t/r.htm]] per satisfer les necessitats mercantilitzades (vivenda, menjar & vicis adquirits)</li><li>Alliberar el màxim de màquines possibles en les nostres xarxes socials. Som també, un Moviment Social, per tant militem, fem proselitisme i exigim respecte.</li><li>No som ''hackers'' al servei de la societat, som ''hacktivistes'' que volem transformar-la.</ul>
per:
<ul><li>Declaracions públiques de NO col·laboració amb M$ Finestres: mira i escolta (biblioteca en construcció).</li><li>Accions anònimes i covardes ''pro agitprop''.</li><li>Renunciem a [[pringar, -> http://gamersmafia.com/blogs/Casti/653]] tot i que vivim en un context de lliure mercat, i clar, a vegades s'ha de renunciar al [[dret ->http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Lafargue]] a la [[peresa -> http://ec.grec.net/lexicx.jsp?GECART=0102365]] i s'ha de treballar [[assalariadament -> http://www.marxists.org/catala/enciclopedia/temas/t/r.htm]] per satisfer les necessitats mercantilitzades (vivenda, menjar & vicis adquirits)</li><li>Alliberar el màxim de màquines possibles en les nostres xarxes socials. Som també, un Moviment Social, per tant militem, fem proselitisme, i exigim respecte perquè també patim contradiccions pròpies de la distopia en la que vivim.</li><li>No som ''hackers'' al servei de la societat, som ''hacktivistes'' que volem transformar-la.</ul>
Linies 11-12 canviades:
<ul><li>[[Consolidar una massa crítica capaç d'exigir a les administracions públiques la promoció del Programari i dels estàndards Lliures. ->http://kernelpanic.hacklabs.org/index.php/Activitats/20071215]]</li></ul>
per:
<ul><li>[[Consolidar una massa crítica capaç d'exigir a les administracions públiques la promoció del Programari i dels estàndards Lliures: 15 de desembre a les 18h. ->http://kernelpanic.hacklabs.org/index.php/Activitats/20071215]]</li></ul>
Linies 7-9 canviades:
<ul><li>Declaracions públiques de NO col·laboració amb M$ Finestres: mira i escolta (biblioteca en construcció).</li><li>Renunciem a [[pringar, -> http://gamersmafia.com/blogs/Casti/653]] tot i que vivim en un context de lliure mercat, i clar, a vegades s'ha de renunciar al [[dret ->http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Lafargue]] a la [[peresa -> http://ec.grec.net/lexicx.jsp?GECART=0102365]] i s'ha de treballar [[assalariadament -> http://www.marxists.org/catala/enciclopedia/temas/t/r.htm]] per satisfer les necessitats mercantilitzades (vivenda, menjar & vicis adquirits). </li><li>Alliberar el màxim de màquines possibles en les nostres xarxes socials. Som també, un Moviment Social, per tant militem, fem proselitisme i exigim respecte.</li><li>No som ''hackers'' al servei de la societat, som ''hacktivistes'' que volem transformar-la.</ul>
per:
<ul><li>Declaracions públiques de NO col·laboració amb M$ Finestres: mira i escolta (biblioteca en construcció).</li><li>Accions anònimes i covardes ''pro agitprop''.</li><li>Renunciem a [[pringar, -> http://gamersmafia.com/blogs/Casti/653]] tot i que vivim en un context de lliure mercat, i clar, a vegades s'ha de renunciar al [[dret ->http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Lafargue]] a la [[peresa -> http://ec.grec.net/lexicx.jsp?GECART=0102365]] i s'ha de treballar [[assalariadament -> http://www.marxists.org/catala/enciclopedia/temas/t/r.htm]] per satisfer les necessitats mercantilitzades (vivenda, menjar & vicis adquirits)</li><li>Alliberar el màxim de màquines possibles en les nostres xarxes socials. Som també, un Moviment Social, per tant militem, fem proselitisme i exigim respecte.</li><li>No som ''hackers'' al servei de la societat, som ''hacktivistes'' que volem transformar-la.</ul>
Linies 11-12 canviades:
<ul><li>Consolidar una massa crítica capaç d'exigir a les administracions públiques la promoció del Programari i dels estàndards Lliures</li></ul>
per:
<ul><li>[[Consolidar una massa crítica capaç d'exigir a les administracions públiques la promoció del Programari i dels estàndards Lliures. ->http://kernelpanic.hacklabs.org/index.php/Activitats/20071215]]</li></ul>
Linies 14-15 canviades:
<ul><li>El Finestres t'espia, es penja i t'exigeix diners. Si el pirateges és pitjor.</li><li>M$ promou sobre el programari lliure FUD's ''Fear, Uncertainty and Doubt'' Por, incertesa i dubte. M$ ha començat la guerra pel [[lucre ->http://www.geocities.com/pekkahacker/]], i com ja se sap en la guerra la primera víctima és [[la veritat -> http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1581000/1581455.stm]]</ul>
per:
<ul><li>El Finestres t'espia, es penja i t'exigeix diners. Si el pirateges és pitjor.</li><li>M$ promou sobre el programari lliure FUD's ''Fear, Uncertainty and Doubt'' Por, incertesa i dubte. M$ ha començat la guerra pel [[lucre ->http://www.geocities.com/pekkahacker/]], i com ja se sap en la guerra la primera víctima és [[la veritat -> http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1581000/1581455.stm]].</ul>
Línia 2 canviada:
<h1>..::Guerra al Programari Privatiu a l'Administració Pública::..</h1>
per:
<h1>..::Guerra al Programari Privatiu a l'Administració Pública::.. v.0.1 -alfa-</h1>
Linies 4-5 canviades:
<ul><li>Se'ns ha acabat la paciència: HA COMENÇAT LA GUERRA</li><li>El programari lliure és socialment un conjunt d'eines informàtiques '''millor i més just''' que el que usa el 80% de les màquines d'escriptori del planeta, el '''maleït Finestres'''.<li>Tenim una veritat, i molta feina!</li></ul>
per:
<ul><li>Se'ns ha acabat la paciència: HA COMENÇAT LA GUERRA</li><li>El programari lliure és socialment un conjunt d'eines informàtiques '''millor i més just''' que el que usen el 80% de les màquines d'escriptori del planeta, el '''maleït Finestres'''.<li>Tenim una veritat, i molta feina!</li></ul>
Linies 7-9 canviades:
<ul><li>Declaracions públiques de NO col·laboració amb M$ Finestres: escolta't els audios. qui els té?.</li><li>Renunciem a [[pringar, -> http://gamersmafia.com/blogs/Casti/653]] tot i que vivim en un context de lliure mercat, i clar, a vegades s'ha de renunciar al [[dret ->http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Lafargue]] a la [[peresa -> http://ec.grec.net/lexicx.jsp?GECART=0102365]] i s'ha de treballar per satisfer les necessitats mercantilitzades (vivenda, menjar & vicis adquirits). </li><li>Alliberar el màxim de màquines possibles.</ul>
per:
<ul><li>Declaracions públiques de NO col·laboració amb M$ Finestres: mira i escolta (biblioteca en construcció).</li><li>Renunciem a [[pringar, -> http://gamersmafia.com/blogs/Casti/653]] tot i que vivim en un context de lliure mercat, i clar, a vegades s'ha de renunciar al [[dret ->http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Lafargue]] a la [[peresa -> http://ec.grec.net/lexicx.jsp?GECART=0102365]] i s'ha de treballar [[assalariadament -> http://www.marxists.org/catala/enciclopedia/temas/t/r.htm]] per satisfer les necessitats mercantilitzades (vivenda, menjar & vicis adquirits). </li><li>Alliberar el màxim de màquines possibles en les nostres xarxes socials. Som també, un Moviment Social, per tant militem, fem proselitisme i exigim respecte.</li><li>No som ''hackers'' al servei de la societat, som ''hacktivistes'' que volem transformar-la.</ul>
Linies 4-5 canviades:
<ul><li>Se'ns ha acabat la paciència: HA COMENÇAT LA GUERRA</li><li>b)</li></ul>
per:
<ul><li>Se'ns ha acabat la paciència: HA COMENÇAT LA GUERRA</li><li>El programari lliure és socialment un conjunt d'eines informàtiques '''millor i més just''' que el que usa el 80% de les màquines d'escriptori del planeta, el '''maleït Finestres'''.<li>Tenim una veritat, i molta feina!</li></ul>
Linies 7-9 canviades:
<ul><li>Declaracions públiques de NO col·laboració amb M$ Finestres: escolta't els audios. qui els té?.</li><li>Renunciem a [[pringar -> http://gamersmafia.com/blogs/Casti/653]]</li><li>Alliberar el màxim de màquines possibles.</ul>
per:
<ul><li>Declaracions públiques de NO col·laboració amb M$ Finestres: escolta't els audios. qui els té?.</li><li>Renunciem a [[pringar, -> http://gamersmafia.com/blogs/Casti/653]] tot i que vivim en un context de lliure mercat, i clar, a vegades s'ha de renunciar al [[dret ->http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Lafargue]] a la [[peresa -> http://ec.grec.net/lexicx.jsp?GECART=0102365]] i s'ha de treballar per satisfer les necessitats mercantilitzades (vivenda, menjar & vicis adquirits). </li><li>Alliberar el màxim de màquines possibles.</ul>
Linies 14-17 canviades:
<ul><li>El Finestres t'espia, es penja i t'exigeix diners. Si el pirateges és pitjor.</li><li>M$ és una empresa dolenta...</ul>

PS: aquesta guerra
és per amor a la llibertat. Táctica y estratégia de Mario Benedetti a ''Poemas de otros'' (1973-1974).
per:
<ul><li>El Finestres t'espia, es penja i t'exigeix diners. Si el pirateges és pitjor.</li><li>M$ promou sobre el programari lliure FUD's ''Fear, Uncertainty and Doubt'' Por, incertesa i dubte. M$ ha començat la guerra pel [[lucre ->http://www.geocities.com/pekkahacker/]], i com ja se sap en la guerra la primera víctima és [[la veritat -> http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1581000/1581455.stm]]</ul>

PS: aquesta ''guerra-tècnica''
és per amor a la llibertat. Táctica y estratégia de Mario Benedetti a ''Poemas de otros'' (1973-1974).
Línia 2 canviada:
<h1>..::Guerra al Programari Privatiu en l'àmbit de l'Administració Pública::..</h1>
per:
<h1>..::Guerra al Programari Privatiu a l'Administració Pública::..</h1>
Linies 1-52 canviades:
Guerra pel programari lliure
per:

<h1>..::
Guerra al Programari Privatiu en l'àmbit de l'Administració Pública::..</h1>
<h2>..Postulats..</h2>
<ul><li>Se'ns ha acabat la paciència: HA COMENÇAT LA GUERRA</li><li>b)</li></ul>

<h2>..Táctica..</h2>
<ul><li>Declaracions públiques de NO col·laboració amb M$ Finestres: escolta't els audios. qui els té?.</li><li>Renunciem a [[pringar -> http://gamersmafia.com/blogs/Casti/653]]</li><li>Alliberar el màxim de màquines possibles.</ul>


<h2>..Estratègia..</h2>
<ul><li>Consolidar una massa crítica capaç d'exigir a les administracions públiques la promoció del Programari i dels estàndards Lliures</li></ul>

<h2>..Demagògia aplicada..</h2>
<ul><li>El Finestres t'espia, es penja i t'exigeix diners. Si el pirateges és pitjor.</li><li>M$ és una empresa dolenta...</ul>

PS: aquesta guerra és per amor a la llibertat. Táctica y estratégia de Mario Benedetti a ''Poemas de otros'' (1973-1974).

<img src="http://adele.gerwinski.de/~anja/gnuart/aurelio/GNU.png" width=80>
Mi táctica es /
mirarte /
aprender como sos /
quererte como sos /
mi táctica es /
hablarte /
y escucharte /
construir con palabras /
un puente indestructible /
mi táctica es /
quedarme en tu recuerdo /
no sé cómo /
ni sé /
con qué pretexto /
pero quedarme en vos /
mi táctica es /
ser franco /
y saber que sos franca /
y que no nos vendamos /
simulacros /
para que entre los dos /
no haya telón /
ni abismos /
mi estrategia es /
en cambio /
más profunda y más /
simple /
mi estrategia es /
que un día cualquiera /
no sé cómo /
ni sé /
con qué pretexto /
por fin /
me necesites.
Línia 1 afegida:
Guerra pel programari lliure
Darrera modificació de la pàgina el 01 de desembre del 2007 a les 18h58
Canvis Recents - Cercar:
No tenim copyright, ni declaració de privacitat, ni la veuriás millor amb cap altre navegador.
Pàgina allotjada en un servidor autogestionat