kernelpanicbcnhacklabkernelpanicbcnhacklabkernelpanicbcnhacklabkernelpanicbcnhacklabkernelpanicbcnhacklabkernel
simiraslarealitatsuficienmentdeproppodrasveureelspixelssimiraslarealitatsuficienmentdeproppodrasveureelspixels
Altres / GestiONG

HistÚria de Altres.GestiONG

Ocultar modificacions secundŗries - Mostrar canvis de l'aparenÁa

Linies 3-5 canviades:
! de GestiONG

El proper 28 de a les 20
:00 hores, el KernelPanic GestiONG a la Quimera. Estan convidades totes les associacions i organitzacions sense de lucre que apostin pel programari lliure per a la de la seva base social, projectes i comptabilitat.
per:
La principal de GestiONG en

[[http
://gestiong.sourceforge.net]]

! de GestiONG el 28 de
a La Quimera

El proper 28 de a les 20:00 hores, el KernelPanic GestiONG a La Quimera. Estan convidades totes les associacions i organitzacions sense de lucre que apostin pel programari lliure per a la de la seva base social, projectes i
comptabilitat.

! de [[GestiONG]] 0.3.3-beta

El de GestiONG 0.3.3-beta suposa la primera llesta per a l'engegada immediata en qualsevol . els de de , de projectes i comptabilitat.

La proporciona paquets per a ser en Debian, K/Ubuntu i derivats, com Mandriva, RedHat, Fedora i derivats des de la :

[[http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=80104]]

acompanya aquest un manual complet i detallat en per a l'engegada que es pot descarregar des del mateix lloc.

''':''' La present de GestiONG una beta, el que significa que encara en una fase de proves per a detectar possibles errors i escoltar els suggeriments de les . Encara que estable, es recomana no utilitzar-la en un entorn productiu fins que aparegui la definitiva que disponible en un mes aproximadament.
Linies 1-5 afegides:
'''GestiONG''' un programa de administrativa i comptable per a organitzacions sense de lucre desenvolupat sota el model de programari lliure amb l'objectiu de ser utilitzat en sistemes operatius lliures com GNU/Linux. La actual permet la de la base social: contactes, altes i baixes, quotes, rebuts, ...; la comptable adaptada al nou pla comptable del 2008 i una incipient de projectes.

! de GestiONG

El proper 28 de a les 20:00 hores, el KernelPanic GestiONG a la Quimera. Estan convidades totes les associacions i organitzacions sense de lucre que apostin pel programari lliure per a la de la seva base social, projectes i comptabilitat.
Darrera modificaciů de la pŗgina el 17 de marÁ del 2008 a les 12h14
Canvis Recents - Cercar:
No tenim copyright, ni declaració de privacitat, ni la veuriás millor amb cap altre navegador.
Pàgina allotjada en un servidor autogestionat