kernelpanicbcnhacklabkernelpanicbcnhacklabkernelpanicbcnhacklabkernelpanicbcnhacklabkernelpanicbcnhacklabkernel
simiraslarealitatsuficienmentdeproppodrasveureelspixelssimiraslarealitatsuficienmentdeproppodrasveureelspixels
Altres / Inici

Història de Altres.Inici

Ocultar modificacions secundàries - Mostrar canvis de l'aparença

Línia 1 canviada:
''''+ a verdi28.org+''''
per:
''''+ a verdi28+''''
Linies 3-4 canviades:
http://www.radiobronka.info/enlaces contacto: http://www.radiobronka.info/correo.php?idm=4&asunto=Falla%20enlace%20en%20Enlaces&cuerpo=Falla%20este%20enlace%20:%20
per:
[[Altres/]]
Línia 2 afegida:
Linies 1-6 afegides:
''''+ a verdi28.org+''''
http://www.radiobronka.info/enlaces contacto: http://www.radiobronka.info/correo.php?idm=4&asunto=Falla%20enlace%20en%20Enlaces&cuerpo=Falla%20este%20enlace%20:%20


18 de març del 2008 a les 10h52 per santi - Fent el friki
Linies 18-21 afegides:

! Fent el friki

He estat fent una mica el friki a la sala de ordinadors i he creat un enllas amb [[Ordinadors de Kernel Panic]]
Línia 1 canviada:
! de GestiONG 0.3.3-beta
per:
! de [[GestiONG]] 0.3.3-beta
Linies 1-19 afegides:
! de GestiONG 0.3.3-beta

GestiONG un programa de administrativa i comptable per a organitzacions sense de lucre desenvolupat sota el model de programari lliure amb l'objectiu de ser utilitzat en sistemes operatius lliures com GNU/Linux. La actual permet la de la base social: contactes, altes i baixes, quotes, rebuts, ...; la comptable adaptada al nou pla comptable del 2008 i una incipient de projectes.

El de GestiONG 0.3.3-beta suposa la primera llesta per a l'engegada immediata en qualsevol . els de de , de projectes i comptabilitat.

La proporciona paquets per a ser en Debian, K/Ubuntu i derivats, com Mandriva, RedHat, Fedora i derivats des de la :

[[http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=80104]]

acompanya aquest un manual complet i detallat en per a l'engegada que es pot descarregar des del mateix lloc.

''':''' La present de GestiONG una beta, el que significa que encara en una fase de proves per a detectar possibles errors i escoltar els suggeriments de les . Encara que estable, es recomana no utilitzar-la en un entorn productiu fins que aparegui la definitiva que disponible en un mes aproximadament.

La principal de GestiONG en

[[http://gestiong.sourceforge.net]]
Linies 20-25 esborrades:

! Cartell de la ciberteteria
* [[(Attach:)cartell_ciberteteria.svg]]
* [[(Attach:)cartell_ciberteteria_lateral.svg]]
* [[(Attach:)cartell_ciberteteria_integrat.svg]]
NOTA: Necessita la font [[http://www.1001fonts.com/font_details.html?font_id=962|SF Atarian System Extended]]
Linies 1-5 afegides:
! Performance pel mercat d'intercanvi

Fem tothom i totdone une historia damunt el Programmari Lliure. Fes-hi [[Performance Programmari Liure|aqui]]
Línia 20 afegida:
* [[(Attach:)cartell_ciberteteria_integrat.svg]]
Línia 20 canviada:
NOTA: Necessita la font [[SF Atarian System Extended|http://www.1001fonts.com/font_details.html?font_id=962]]
per:
NOTA: Necessita la font [[http://www.1001fonts.com/font_details.html?font_id=962|SF Atarian System Extended]]
Linies 15-20 canviades:
NOTA: Totes dues estan fetes utilitzant la font "Impact", si hi trobeu un substitut...
per:
NOTA: Totes dues estan fetes utilitzant la font "Impact", si hi trobeu un substitut...

! Cartell de la ciberteteria
* [[(Attach:)cartell_ciberteteria.svg]]
* [[(Attach:)cartell_ciberteteria_lateral.svg]]
NOTA: Necessita la font [[SF Atarian System Extended|http://www.1001fonts.com/font_details.html?font_id=962]]
Línia 5 canviada:
* Font: [[(Attach:)pegata.svg]]
per:
* Font: [[(Attach:)pegata_adm.svg]]
Linies 7-15 canviades:
Attach:pegata.png
per:
Attach:pegata_adm.png

"":

* Font: [[(Attach:)pegata_gen.svg]]
* PNG:
Attach:pegata_gen.png

NOTA: Totes dues estan fetes utilitzant la font "Impact", si hi trobeu un substitut...
Linies 5-6 canviades:
* Font: Attach:pegata.svg
* PNG: Attach:pegata.png
per:
* Font: [[(Attach:)pegata.svg]]
* PNG:
Attach:pegata.png
Linies 1-6 afegides:
! Pegatina per al SLL

hi teniu una primera idea de la pegatina en :

* Font: Attach:pegata.svg
* PNG: Attach:pegata.png
Darrera modificació de la pàgina el 03 de juny del 2008 a les 01h35
Canvis Recents - Cercar:
No tenim copyright, ni declaració de privacitat, ni la veuriás millor amb cap altre navegador.
Pàgina allotjada en un servidor autogestionat