kernelpanicbcnhacklabkernelpanicbcnhacklabkernelpanicbcnhacklabkernelpanicbcnhacklabkernelpanicbcnhacklabkernel
simiraslarealitatsuficienmentdeproppodrasveureelspixelssimiraslarealitatsuficienmentdeproppodrasveureelspixels
Altres / OrdinadorsDeKernelPanic

Història de Altres.OrdinadorsDeKernelPanic

Ocultar modificacions secundàries - Mostrar canvis de l'aparença

Linies 51-54 canviades:
per:
* locale-gen
* cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Madrid /etc/localtime
* emerge portage
* emerge gentoo-sources
Linies 13-21 afegides:

Disk /dev/hda: 20.0 GB, 20020396032 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2434 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 1 2200 17671468+ 83 Linux
/dev/hda2 2201 2434 1879605 82 Linux swap / Solaris
Linies 24-58 canviades:
* Després de unes hores, ...
per:
* Després de unes hores, no hi ha errors
* mkswap /dev/hda2
* swapon /dev/hda2
* mount /dev/hda1 /mnt/gentoo/
* El livecd no té el fitxer stage3
...tar.bz2
* links http://www.gentoo.org/main/en/mirrors.xml
download /gentoo/releases/x86/2007.0/stages/stage3-x86-2007.0.tar.bz2
download /gentoo/releases/snapshots/2007.0/portage-2007.0.tar.bz2

* cd /mnt/gentoo
* tar xvjpf stage3-*.tar.bz2
* tar -xvjf portage-2007.0.tar.bz2 -C /mnt/gentoo/usr
* Veure http://gentoo-wiki.com/Safe_Cflags
* nano /mnt/gentoo/etc/make.conf
* mirrorselect -i -o >> /mnt/gentoo/etc/make.conf
* mirrorselect -i -r -o >> /mnt/gentoo/etc/make.conf
* cp -L /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/
* mount -t proc none /mnt/gentoo/proc
* mount -o bind /dev /mnt/gentoo/dev
* chroot /mnt/gentoo /bin/bash
* env-update
* source /etc/profile
* export PS1="(chroot) $PS1"
* emerge --sync --quiet
* nano /etc/locale.gen
ca_ES.UTF-8 UTF-8
es_ES.UTF-8 UTF-8


Linies 3-4 canviades:
Vaig a instal.lar gentoo emprent Gentoo Live 2007.1
per:
* Vaig a instal.lar gentoo emprent Gentoo Live 2007.1
* He comprobat la memoria amb el memtest i està bé
Linies 6-14 canviades:
* boot: gentoo-nofb nox
* passwd
* /etc/init.d/sshd start

Ara em vaig a altre ordinador per a instal·lar-lo des d'allí.


Comprovo blocs dolents en el disc dur al mateix temps que ho formato
* mkfs.ext3 -cc
/dev/hda1
per:
* $ boot: gentoo-nofb nox
* $ passwd
* $ /etc/init.d/sshd start

* Ara em vaig a altre ordinador per a instal·lar-lo des d'allí.

* Segueixo les instruccions en http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/handbook-x86.xml
* Comprovo blocs dolents en el disc dur al mateix temps que ho formato
* $ mkfs.ext3 -cc
/dev/hda1
* Després de unes hores, ...
Linies 1-16 afegides:
! Provant LTSP Joseba

Vaig a instal.lar gentoo emprent Gentoo Live 2007.1
* s'engega bé, pero las X ens quedan penjats per el OpenGL. La targeta gràfica ès una Sis 86C326 5598/6326 (rev 0b)
* boot: gentoo-nofb nox
* passwd
* /etc/init.d/sshd start

Ara em vaig a altre ordinador per a instal·lar-lo des d'allí.


Comprovo blocs dolents en el disc dur al mateix temps que ho formato
* mkfs.ext3 -cc /dev/hda1

Darrera modificació de la pàgina el 18 de març del 2008 a les 18h27
Canvis Recents - Cercar:
No tenim copyright, ni declaració de privacitat, ni la veuriás millor amb cap altre navegador.
Pàgina allotjada en un servidor autogestionat