kernelpanicbcnhacklabkernelpanicbcnhacklabkernelpanicbcnhacklabkernelpanicbcnhacklabkernelpanicbcnhacklabkernel
simiraslarealitatsuficienmentdeproppodrasveureelspixelssimiraslarealitatsuficienmentdeproppodrasveureelspixels
JocsFractals / AnteriorsJocsFractals

Història de JocsFractals.AnteriorsJocsFractals

Ocultar modificacions secundàries - Mostrar canvis de l'aparença

Linies 6-7 canviades:
<a href="http://kernelpanic.hacklabs.org/JocsFractals/IJocsFractals/actividades.html"></a>
per:
<a href="http://kernelpanic.hacklabs.org/JocsFractals/IJocsFractals/actividades.html"></a> \\
Línia 7 afegida:
Línia 7 afegida:
<a href="http://kernelpanic.hacklabs.org/JocsFractals/IJocsFractals/parrillada.html">Activitats</a>
Linies 5-7 afegides:

<a href="http://kernelpanic.hacklabs.org/JocsFractals/IJocsFractals/actividades.html"></a>
Linies 8-9 esborrades:

* <a href="http://kernelpanic.hacklabs.org/JocsFractals/IJocsFractals/actividades.html"></a>
Línia 9 esborrada:
Línia 15 canviada:
Xerrades enregistrades:Taula rodona de hacklabs
per:
Xerrades enregistrades:
Linies 17-30 canviades:
* <b>Taula rodona Hacklabs</b> <i><a href="http://kernelpanic.hacklabs.org/JocsFractals/IJocsFractals/audios/1ers-jocs_fractals-hacklabs-taula_rodona.ogg">1ers-jocs_fractals-hacklabs-taula_rodona.ogg</a></i>
-> ed2k:
//|file|1ers-jocs_fractals-hacklabs-taula_rodona.ogg|54588584|874314A004F4667C40FB58C21A3D32DE|/

*
<b>Software Lliure, present i futur.</b> <i><a href="http://kernelpanic.hacklabs.org/JocsFractals/IJocsFractals/audios/1ers-jocs_fractals-software_lliure_present_i_futur.ogg">1ers-jocs_fractals-software_lliure_present_i_futur.ogg</a></i>
-> ed2k:
//|file|1ers-jocs_fractals-software_lliure_present_i_futur.ogg|66156663|[=C99E4F0B452FCC813D80CD5E28DFF157=]|/

*
<b>hacktivisme(hack+media)</b> <i><a href="http://kernelpanic.hacklabs.org/JocsFractals/IJocsFractals/audios/1ers-jocs_fractals-hacktivisme(hack+media).ogg">1ers-jocs_fractals-hacktivisme(hack+media).ogg</a></i>
-> ed2k://|file|1ers-jocs_fractals-hacktivisme(hack+media).ogg|61280667|52D43B0DECD7CFF97A7F1DF4D04A0781|/

* <b
>Tecnologia i tercer mon</b> <i><a href="http://kernelpanic.hacklabs.org/JocsFractals/IJocsFractals/audios/1ers-jocs_fractals-tecnologia_i_3er_mon.ogg">1ers-jocs_fractals-tecnologia_i_3er_mon.ogg</a></i>
-> ed2k:
//|file|1ers-jocs_fractals-tecnologia_i_3er_mon.ogg|63891753|107BF8FAF034B0044098C2EEF5170108|/

*
<b>Dones i tecnologia</b> <i><a href="http://kernelpanic.hacklabs.org/JocsFractals/IJocsFractals/audios/1ers-jocs_fractals-dona_i_tecnologia.ogg">1ers-jocs_fractals-dona_i_tecnologia.ogg</a></i>
-> ed2k:
//|file|1ers-jocs_fractals-dona_i_tecnologia.ogg|69836026|90BEEE8C9F25E3812F009B3577A20577|/
per:
* <b>Taula rodona Hacklabs</b> <a href="http://kernelpanic.hacklabs.org/JocsFractals/IJocsFractals/audios/1ers-jocs_fractals-hacklabs-taula_rodona.ogg">probeta</a> <a href="http://netjuke.r23.cc/musiq/kernelpanic/IJocsFractals/1ers-jocs_fractals-hacklabs-taula_rodona.ogg">r23</a> <a href="ed2k://|file|1ers-jocs_fractals-hacklabs-taula_rodona.ogg|54588665|443E3DCB1E2FB1E26E847B86F510F74D|/">ed2k</a>

*
<b>Software Lliure, present i futur.</b> <a href="http://kernelpanic.hacklabs.org/JocsFractals/IJocsFractals/audios/1ers-jocs_fractals-software_lliure_present_i_futur.ogg">probeta</a> <a href="http://netjuke.r23.cc/musiq/kernelpanic/IJocsFractals/1ers-jocs_fractals-software_lliure_present_i_futur.ogg">r23</a> <a href="ed2k://|file|1ers-jocs_fractals-software_lliure_present_i_futur.ogg|66156744|5998B142D31F62FD76063E04B4FDDF33|/">ed2k</a>

*
<b>hacktivisme(hack+media)</b> <a href="http://kernelpanic.hacklabs.org/JocsFractals/IJocsFractals/audios/1ers-jocs_fractals-hacktivisme(hack+media).ogg">probeta</a> <a href="http://netjuke.r23.cc/musiq/kernelpanic/IJocsFractals/1ers-jocs_fractals-hacktivisme(hack+media).ogg">r23</a> <a href="ed2k://|file|1ers-jocs_fractals-hacktivisme(hack%2Bmedia).ogg|61280748|174F6068AB59193176C3075EF5EA1301|/">ed2k</a>

*
<b>Tecnologia i tercer mon</b> <a href="http://kernelpanic.hacklabs.org/JocsFractals/IJocsFractals/audios/1ers-jocs_fractals-tecnologia_i_3er_mon.ogg">probeta</a> <a href="http://netjuke.r23.cc/musiq/kernelpanic/IJocsFractals/1ers-jocs_fractals-tecnologia_i_3er_mon.ogg">r23</a> <a href="ed2k://|file|1ers-jocs_fractals-tecnologia_i_3er_mon.ogg|63891834|5FD0657758C722E3E7B7AE34F238E6DD|/">ed2k</a>

* <b>Dones i tecnologia</b> <a href="http://kernelpanic.hacklabs.org/JocsFractals/IJocsFractals/audios/1ers-jocs_fractals-dona_i_tecnologia.ogg">probeta</a> <a href="http://netjuke.r23.cc/musiq/kernelpanic/IJocsFractals/1ers-jocs_fractals-dona_i_tecnologia.ogg">r23</a> <a href="ed2k://|file|1ers-jocs_fractals-dona_i_tecnologia.ogg|69836107|F41A6AF97D3D40D6AA28FCBDD01C8B1D|/">ed2k</a>
Línia 7 canviada:
* <a href="http://www.sindominio.net/kernelpanic/jocs/actividades.html"></a>
per:
* <a href="http://kernelpanic.hacklabs.org/JocsFractals/IJocsFractals/actividades.html"></a>
Línia 17 canviada:
* <b>Taula rodona Hacklabs</b> <i><a href="http://kernelpanic.hacklabs.org/JocsFractals/IJocsFractals/1ers-jocs_fractals-hacklabs-taula_rodona.ogg">1ers-jocs_fractals-hacklabs-taula_rodona.ogg</a></i>
per:
* <b>Taula rodona Hacklabs</b> <i><a href="http://kernelpanic.hacklabs.org/JocsFractals/IJocsFractals/audios/1ers-jocs_fractals-hacklabs-taula_rodona.ogg">1ers-jocs_fractals-hacklabs-taula_rodona.ogg</a></i>
Línia 20 canviada:
* <b>Software Lliure, present i futur.</b> <i><a href="http://kernelpanic.hacklabs.org/JocsFractals/IJocsFractals/1ers-jocs_fractals-software_lliure_present_i_futur.ogg">1ers-jocs_fractals-software_lliure_present_i_futur.ogg</a></i>
per:
* <b>Software Lliure, present i futur.</b> <i><a href="http://kernelpanic.hacklabs.org/JocsFractals/IJocsFractals/audios/1ers-jocs_fractals-software_lliure_present_i_futur.ogg">1ers-jocs_fractals-software_lliure_present_i_futur.ogg</a></i>
Línia 23 canviada:
* <b>hacktivisme(hack+media)</b> <i><a href="http://kernelpanic.hacklabs.org/JocsFractals/IJocsFractals/1ers-jocs_fractals-hacktivisme(hack+media).ogg">1ers-jocs_fractals-hacktivisme(hack+media).ogg</a></i>
per:
* <b>hacktivisme(hack+media)</b> <i><a href="http://kernelpanic.hacklabs.org/JocsFractals/IJocsFractals/audios/1ers-jocs_fractals-hacktivisme(hack+media).ogg">1ers-jocs_fractals-hacktivisme(hack+media).ogg</a></i>
Línia 26 canviada:
* <b>Tecnologia i tercer mon</b> <i><a href="http://kernelpanic.hacklabs.org/JocsFractals/IJocsFractals/1ers-jocs_fractals-tecnologia_i_3er_mon.ogg">1ers-jocs_fractals-tecnologia_i_3er_mon.ogg</a></i>
per:
* <b>Tecnologia i tercer mon</b> <i><a href="http://kernelpanic.hacklabs.org/JocsFractals/IJocsFractals/audios/1ers-jocs_fractals-tecnologia_i_3er_mon.ogg">1ers-jocs_fractals-tecnologia_i_3er_mon.ogg</a></i>
Línia 29 canviada:
* <b>Dones i tecnologia</b> <i><a href="http://kernelpanic.hacklabs.org/JocsFractals/IJocsFractals/1ers-jocs_fractals-dona_i_tecnologia.ogg">1ers-jocs_fractals-dona_i_tecnologia.ogg</a></i>
per:
* <b>Dones i tecnologia</b> <i><a href="http://kernelpanic.hacklabs.org/JocsFractals/IJocsFractals/audios/1ers-jocs_fractals-dona_i_tecnologia.ogg">1ers-jocs_fractals-dona_i_tecnologia.ogg</a></i>
Línia 17 canviada:
* <b>Taula rodona Hacklabs</b> <i><a href="http://sindominio.net/kernelpanic/IJocsFractals/1ers-jocs_fractals-hacklabs-taula_rodona.ogg">1ers-jocs_fractals-hacklabs-taula_rodona.ogg</a></i>
per:
* <b>Taula rodona Hacklabs</b> <i><a href="http://kernelpanic.hacklabs.org/JocsFractals/IJocsFractals/1ers-jocs_fractals-hacklabs-taula_rodona.ogg">1ers-jocs_fractals-hacklabs-taula_rodona.ogg</a></i>
Línia 20 canviada:
* <b>Software Lliure, present i futur.</b> <i><a href="http://sindominio.net/kernelpanic/IJocsFractals/1ers-jocs_fractals-software_lliure_present_i_futur.ogg">1ers-jocs_fractals-software_lliure_present_i_futur.ogg</a></i>
per:
* <b>Software Lliure, present i futur.</b> <i><a href="http://kernelpanic.hacklabs.org/JocsFractals/IJocsFractals/1ers-jocs_fractals-software_lliure_present_i_futur.ogg">1ers-jocs_fractals-software_lliure_present_i_futur.ogg</a></i>
Línia 23 canviada:
* <b>hacktivisme(hack+media)</b> <i><a href="http://sindominio.net/kernelpanic/IJocsFractals/1ers-jocs_fractals-hacktivisme(hack+media).ogg">1ers-jocs_fractals-hacktivisme(hack+media).ogg</a></i>
per:
* <b>hacktivisme(hack+media)</b> <i><a href="http://kernelpanic.hacklabs.org/JocsFractals/IJocsFractals/1ers-jocs_fractals-hacktivisme(hack+media).ogg">1ers-jocs_fractals-hacktivisme(hack+media).ogg</a></i>
Línia 26 canviada:
* <b>Tecnologia i tercer mon</b> <i><a href="http://sindominio.net/kernelpanic/IJocsFractals/1ers-jocs_fractals-tecnologia_i_3er_mon.ogg">1ers-jocs_fractals-tecnologia_i_3er_mon.ogg</a></i>
per:
* <b>Tecnologia i tercer mon</b> <i><a href="http://kernelpanic.hacklabs.org/JocsFractals/IJocsFractals/1ers-jocs_fractals-tecnologia_i_3er_mon.ogg">1ers-jocs_fractals-tecnologia_i_3er_mon.ogg</a></i>
Línia 29 canviada:
* <b>Dones i tecnologia</b> <i><a href="http://sindominio.net/kernelpanic/IJocsFractals/1ers-jocs_fractals-dona_i_tecnologia.ogg">1ers-jocs_fractals-dona_i_tecnologia.ogg</a></i>
per:
* <b>Dones i tecnologia</b> <i><a href="http://kernelpanic.hacklabs.org/JocsFractals/IJocsFractals/1ers-jocs_fractals-dona_i_tecnologia.ogg">1ers-jocs_fractals-dona_i_tecnologia.ogg</a></i>
Linies 1-3 afegides:
%trail%<<|[[JocsFractals/SideBar | IIJocsFractals]]|>>
----
Linies 31-33 afegides:

----
%trail%<<|[[JocsFractals/SideBar | IIJocsFractals]]|>>
Línia 14 canviada:
* <b>Taula rodona Hacklabs</b> <i><a href="https://0k.hn.org/kernelpanic/1ers-jocs_fractals-hacklabs-taula_rodona.ogg">1ers-jocs_fractals-hacklabs-taula_rodona.ogg</a></i>
per:
* <b>Taula rodona Hacklabs</b> <i><a href="http://sindominio.net/kernelpanic/IJocsFractals/1ers-jocs_fractals-hacklabs-taula_rodona.ogg">1ers-jocs_fractals-hacklabs-taula_rodona.ogg</a></i>
Línia 17 canviada:
* <b>Software Lliure, present i futur.</b> <i><a href="https://0k.hn.org/kernelpanic/1ers-jocs_fractals-software_lliure_present_i_futur.ogg">1ers-jocs_fractals-software_lliure_present_i_futur.ogg</a></i>
per:
* <b>Software Lliure, present i futur.</b> <i><a href="http://sindominio.net/kernelpanic/IJocsFractals/1ers-jocs_fractals-software_lliure_present_i_futur.ogg">1ers-jocs_fractals-software_lliure_present_i_futur.ogg</a></i>
Línia 20 canviada:
* <b>hacktivisme(hack+media)</b> <i><a href="https://0k.hn.org/kernelpanic/1ers-jocs_fractals-hacktivisme(hack+media).ogg">1ers-jocs_fractals-hacktivisme(hack+media).ogg</a></i>
per:
* <b>hacktivisme(hack+media)</b> <i><a href="http://sindominio.net/kernelpanic/IJocsFractals/1ers-jocs_fractals-hacktivisme(hack+media).ogg">1ers-jocs_fractals-hacktivisme(hack+media).ogg</a></i>
Línia 23 canviada:
* <b>Tecnologia i tercer mon</b> <i><a href="https://0k.hn.org/kernelpanic/1ers-jocs_fractals-tecnologia_i_3er_mon.ogg">1ers-jocs_fractals-tecnologia_i_3er_mon.ogg</a></i>
per:
* <b>Tecnologia i tercer mon</b> <i><a href="http://sindominio.net/kernelpanic/IJocsFractals/1ers-jocs_fractals-tecnologia_i_3er_mon.ogg">1ers-jocs_fractals-tecnologia_i_3er_mon.ogg</a></i>
Línia 26 canviada:
* <b>Dones i tecnologia</b> <i><a href="https://0k.hn.org/kernelpanic/1ers-jocs_fractals-dona_i_tecnologia.ogg">1ers-jocs_fractals-dona_i_tecnologia.ogg</a></i>
per:
* <b>Dones i tecnologia</b> <i><a href="http://sindominio.net/kernelpanic/IJocsFractals/1ers-jocs_fractals-dona_i_tecnologia.ogg">1ers-jocs_fractals-dona_i_tecnologia.ogg</a></i>
Línia 26 canviada:
* <b>Dones i tecnologia</b> <i>1ers-jocs_fractals-dona_i_tecnologia.ogg</i>
per:
* <b>Dones i tecnologia</b> <i><a href="https://0k.hn.org/kernelpanic/1ers-jocs_fractals-dona_i_tecnologia.ogg">1ers-jocs_fractals-dona_i_tecnologia.ogg</a></i>
Línia 23 canviada:
* <b>Tecnologia i tercer mon</b> <i>1ers-jocs_fractals-tecnologia_i_3er_mon.ogg</i>
per:
* <b>Tecnologia i tercer mon</b> <i><a href="https://0k.hn.org/kernelpanic/1ers-jocs_fractals-tecnologia_i_3er_mon.ogg">1ers-jocs_fractals-tecnologia_i_3er_mon.ogg</a></i>
Línia 17 canviada:
* <b>Software Lliure, present i futur.</b> <i>1ers-jocs_fractals-software_lliure_present_i_futur.ogg</i>
per:
* <b>Software Lliure, present i futur.</b> <i><a href="https://0k.hn.org/kernelpanic/1ers-jocs_fractals-software_lliure_present_i_futur.ogg">1ers-jocs_fractals-software_lliure_present_i_futur.ogg</a></i>
Línia 14 canviada:
* <b>Taula rodona Hacklabs</b> <i><a href="https://0k.hn.org/media/kernelpanic/1ers-jocs_fractals-hacklabs-taula_rodona.ogg">1ers-jocs_fractals-hacklabs-taula_rodona.ogg</a></i>
per:
* <b>Taula rodona Hacklabs</b> <i><a href="https://0k.hn.org/kernelpanic/1ers-jocs_fractals-hacklabs-taula_rodona.ogg">1ers-jocs_fractals-hacklabs-taula_rodona.ogg</a></i>
Línia 20 canviada:
* <b>hacktivisme(hack+media)</b> <i><a href="https://0k.hn.org/media/kernelpanic/1ers-jocs_fractals-hacktivisme(hack+media).ogg">1ers-jocs_fractals-hacktivisme(hack+media).ogg</a></i>
per:
* <b>hacktivisme(hack+media)</b> <i><a href="https://0k.hn.org/kernelpanic/1ers-jocs_fractals-hacktivisme(hack+media).ogg">1ers-jocs_fractals-hacktivisme(hack+media).ogg</a></i>
Línia 14 canviada:
* <b>Taula rodona Hacklabs</b> <i>1ers-jocs_fractals-hacklabs-taula_rodona.ogg</i>
per:
* <b>Taula rodona Hacklabs</b> <i><a href="https://0k.hn.org/media/kernelpanic/1ers-jocs_fractals-hacklabs-taula_rodona.ogg">1ers-jocs_fractals-hacklabs-taula_rodona.ogg</a></i>
Línia 20 canviada:
* <b>hacktivisme(hack+media)</b> <i>1ers-jocs_fractals-hacktivisme(hack+media).ogg</i>
per:
* <b>hacktivisme(hack+media)</b> <i><a href="https://0k.hn.org/media/kernelpanic/1ers-jocs_fractals-hacktivisme(hack+media).ogg">1ers-jocs_fractals-hacktivisme(hack+media).ogg</a></i>
Linies 18-19 canviades:
-> ed2k://|file|1ers-jocs_fractals-software_lliure_present_i_futur.ogg|66156663|C99E4F0B452FCC813D80CD5E28DFF157|/
per:
-> ed2k://|file|1ers-jocs_fractals-software_lliure_present_i_futur.ogg|66156663|[=C99E4F0B452FCC813D80CD5E28DFF157=]|/
Linies 1-2 canviades:
de relacionades amb els I Jocs Fractals:
per:
! I Jocs Fractals
de relacionades
:
Linies 12-27 afegides:
Xerrades enregistrades:Taula rodona de hacklabs

* <b>Taula rodona Hacklabs</b> <i>1ers-jocs_fractals-hacklabs-taula_rodona.ogg</i>
-> ed2k://|file|1ers-jocs_fractals-hacklabs-taula_rodona.ogg|54588584|874314A004F4667C40FB58C21A3D32DE|/

* <b>Software Lliure, present i futur.</b> <i>1ers-jocs_fractals-software_lliure_present_i_futur.ogg</i>
-> ed2k://|file|1ers-jocs_fractals-software_lliure_present_i_futur.ogg|66156663|C99E4F0B452FCC813D80CD5E28DFF157|/

* <b>hacktivisme(hack+media)</b> <i>1ers-jocs_fractals-hacktivisme(hack+media).ogg</i>
-> ed2k://|file|1ers-jocs_fractals-hacktivisme(hack+media).ogg|61280667|52D43B0DECD7CFF97A7F1DF4D04A0781|/

* <b>Tecnologia i tercer mon</b> <i>1ers-jocs_fractals-tecnologia_i_3er_mon.ogg</i>
-> ed2k://|file|1ers-jocs_fractals-tecnologia_i_3er_mon.ogg|63891753|107BF8FAF034B0044098C2EEF5170108|/

* <b>Dones i tecnologia</b> <i>1ers-jocs_fractals-dona_i_tecnologia.ogg</i>
-> ed2k://|file|1ers-jocs_fractals-dona_i_tecnologia.ogg|69836026|90BEEE8C9F25E3812F009B3577A20577|/
Linies 1-2 canviades:
de relacionades amb els 1ers Jocs Fractals:
per:
de relacionades amb els I Jocs Fractals:
Linies 1-10 afegides:
de relacionades amb els 1ers Jocs Fractals:

* <a href="http://www.sindominio.net/kernelpanic/jocs/actividades.html"></a>
* <a href="http://www.beeeeee.net/nautopia/merce_molist/catala/I_Jocs_Fractals_vila_Gracia_Barcelona.htm"> ( Molist)</a>

* <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/52310">A Indymedia</a>
* <a href="http://puntbarra.com/node/view/1422">A puntbarra</a>
* <a href="http://www.quands.info/misc/html/minihmbcn2003.html">A quands.info</a>
* <a href="http://www.gracianet.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=294">A gracianet</a>
Darrera modificació de la pàgina el 13 de novembre del 2009 a les 13h16
Canvis Recents - Cercar:
No tenim copyright, ni declaració de privacitat, ni la veuriás millor amb cap altre navegador.
Pàgina allotjada en un servidor autogestionat